368
by Ankowski, A., Antonello, M., Aprili, P., Arneodo, F., Badertscher, A., Baiboussinov, B., Baldo Ceolin, M., Battistoni, G., Benetti, P., Borio di Tigliole, A., Brunetti, R., Bueno, A., Calligarich, E., Carbonara, F., Carmona, M.C., Cavanna, F., Cennini, P., Centro, S., Cesana, A., Cline, D.B., Cieślik, K., Cocco, A.G., De Vecchi, C., Dabrowska, A., Di Cicco, A., Dolfini, R., Ereditato, A., Ferrari, A., Fiorillo, G., García-Gamez, D., Ge, Y., Gibin, D., Gigli Berzolari, A., Gil-Botella, I., Graczyk, K., Grandi, L., Guglielmi, A., Holeczek, J., Kiełczewska, D., Kisiel, J., Kozłowski, T., Laffranchi, M., Łagoda, J., Lisowski, B., Lozano, J., Markiewicz, M., Martínez de la Ossa, A., Matthey, C., Mauri, F., Melgarejo, A.J., Menegolli, A., Meng, G., Messina, M., Mijakowski, P., Montanari, C., Muraro, S., Navas, S., Nowak, J., Otwinowski, S., Palamara, O., Periale, L., Piano Mortari, G., Piazzoli, A., Picchi, P., Pietropaolo, F., Półchłopek, W., Posiadała, M., Prata, M., Prata, M.C., Przewlocki, P., Rappoldi, A., Raselli, G.L., Rondio, E., Rossella, M., Rossi, B., Rubbia, A., Rubbia, C., Sala, P.R., Scannicchio, D., Segreto, E., Seo, Y., Sergiampietri, F., Sobczyk, J., Stefan, D., Stepaniak, J., Sulej, R., Szeptycka, M., Szarska, M., Terrani, M., Varanini, F., Ventura, S., Vignoli, C., Wachała, T., Wang, H., Yang, X., Zalewska, A.
Published in The European Physical Journal C (2006)
Get additional information online
E-Article
369
by Matsuo, Eiichi, Furuno, Yukihiro, Komatsu, Akio, Maekawa, Suguru, Murata, Kenichiroh, Kikuchi, Taiyou, SHIODA, Seiji, NAKAI, Yasumitsu, Yamashita, Shuji, NAGATA, H., TAKEKOSHI, S., HASEGAWA, H., ITOH, J., YAMAMOTO, Y., WATANABE, K., FUSHIKI, Shinji, KINOSHITA, Chikako, NAGATA, Akihiro, MAEDA, Toshihiro, TOKUNAGA, Yoshimitsu, MATSUMURA, Hitoshi, KITAHAMA, Kunio, SETO-OHSHIMA, Akiko, KAWAMURA, Noriko, TSUCHIHASHI, Yasunari, MATSUMOTO, Takahiro, MITSUFUJI, Shoji, TOKITA, Kazuhiko, MARUYAMA, Kyohei, KODAMA, Tadashi, ISEKI, Shoichi, MABUCHI, Yoshio, MARUYAMA, Hiromichi, SAKUMA, Eisuke, SOJI, Tsuyoshi, OKADA, Teruhiko, KOBAYASHI, Toshihiro, ZINCHUK, Vadium S, SEGUCHI, Harumichi, DAIMON, Tateo, OGUNI, Masami, SETOGAWA, Tomoichi, SEMBA, Reiji, NOGUCHI, Tetsuya, KATOU, Katsuaki, SASANO, Hironobu, KIKUCHI, Akihiko, NAGURA, Hiroshi, Tsuyama, S, Yang, D-H, Ohmori, J, Ge, Y-B, Murata, F, FUJIMOTO, Toyoshi, UNE, Tomoko, SHIOYA, Mariko, KOGO, Hiroshi, YOKOTA, Sadaki, KURONO, Chieko, MABUCHI, Yoshio, SAKUMA, Eisuke, SOJI, Tsuyoshi, WATABIKI, Toshimitsu, YOSHIDA, Manabu, OKII, Yutaka, YOSHIMURA, Sumitaka, TOKIYASU, Takuma, AKANE, Atsushi, INOUE, Satoko, NAITO, Ichiro, SENO, Satimaru, MAKIDONO, Chiho, NAITO, Ichiro, INOUE, Satoko, TOKUNAGA, Yoshimitsu, TOKUNAGA, Shoko, IMAI, Shinji, MAEDA, Toshihiro, Kawai, Norio, INOKUCHI, Tetsuo, KONDO, Teruyoshi, OHTA, Keisuke, ANNOH, Hiromichi, ISHIBASHI, Yoshihiro, Yasuda, Masanori, Okabe, Tsuyoshi, Takekoshi, Susumu, Hasegawa, Hideaki, Itoh, Johbu, Osamura, Yoshiyuki, Watanabe, Keiichi, TAIUZAWA, Toshihiro, SAITO, Takuma, YASHIRO, Takashi
Published in Acta Histochemica et Cytochemica (1998)
Get additional information online
E-Article
370
by Zhou, Xinhua, Kudo, Akihiko, Kawakami, Hayato, Hirano, Hiroshi, FAYED, M.H., MAKITA, T., SUZAKI, Etsuko, KATAOKA, Katsuko, Katsumata, Osamu, Fujimoto, Kazushi, Yamashina, Shohei, USUDA, Nobuteru, JOHKURA, Kohhei, SUGANUMA, Tatsuo, SAWAGUCHI, Akira, NAGAIKE, Ryoko, KAWANO, Jun-ichi, OINUMA, Tsutomu, Izumi, Shin-ichi, Iwamoto, Michiko, Shin, Masashi, Nakano, Paul K., Ueda, Tadashi, Ishikawa, Yoshimaro, Kubo, Eri, Miyoshi, Norio, Fukuda, Masaru, Akagi, Yoshio, Miki, H., Nakajima, M., Yuge, K., Taomoto, M., Tsubura, A., Shikata, N., Senzaki, H., MASUDA, Atsushi, NAGAOKA, Takanori, OYAMADA, Masahito, TAKAMATSU, Tetsuro, Furuta, Hirokazu, Hata, Yoshinobu, Yokoyama, Keiichi, Takamatsu, Tetsuro, Itoh, J., Takumi, I., Kawai, K., Serizawa, A., Sanno, N., Teramoto, A., Osamura, R.Y., MATSUTA, Morimasa, MATSUTA, Mayumi, I, Nishiya, TAKAHASHI, Satoru, KAWABE, Kazuki, LIEBER, Michael M., JENKINS, Robert B, SASANO, HIRONOBU, IINO, KAZUMI, SUZUKI, TAKASHI, NAGURA, HIROSHI, Ge, Y-B, Ohmori, J., Tsuyama, S., Yang, D-H, Murata, F., JOHKURA, Kohei, LIANG, Yan, MATSUI, Toshifumi, NAKAZAWA, Ayami, HIGUCHI, Susumu, MATSUSHITA, Yukio, Naritaka, Heiji, Kameya, Toru, Sato, Yuichi, Inoue, Hiroshi, Otani, Mitsuhiro, Kawase, Takeshi, KUROOKA, Yuji, NASU, Kimio, KAMEYAMA, Shuji, MORIYAMA, Nobuo, YANO, Junichi, TSUJIMOTO, Gozo, Matsushita, Tsutomu, Oyamada, Masahito, YAMAMOTO, Hitoshi, MATSUURA, Junko, NOMURA, Takako, SASAKI, Junzo, NAWA, Tokio, KITAZAWA, Riko, KITAZAWA, Sohei, KASIMOTO, Hideyoshi, MAEDA, Sakan, WATANABE, Jun, Mino, Kazuto, KONDO, Kazumasa, KANAMURA, Shinsuke, Ueki, Tetsuo, Takeuchi, Takumi, Nishimatsu, Hiroaki, Kajiwara, Takahiro, Moriyama, Nobuo, Kawabe, Kazuki, Tominaga, Takashi, Kobayashi, Ken-ichiro, Minei, Sadatugu, Okada, Yasuhiro, Yamanaka, Yataro, Ichinose, Taketo, Hachiya, Takahiko, Hirano, Daisaku, Ishida, Hajime, Okada, Kiyoki, HASEGAWA, Hideaki, WATANABE, Keiichi, ITOH, J., HASEGAWA, H., UMEMURA, S., YASUDA, M., TAKEKOSHI, S., OSAMURA, R.Y., WATANABE, K., TAKEDA, Kazuo, HOSHI, Tatsuya, KATO, Katsuaki, OHARA, Shuichi, KONNO, Ryo, ASAKI, Shigeru, TOYOTA, Takayoshi, TATENO, Hiroo, NISHIKAWA, Sumio, SASAKI, Fumie, Ito, Yuko, Matsumoto, Kenji, Daikoku, Eriko, Otsuki, Yoshinori, SANO, Makoto, UMEZAWA, Akihiro, ABE, Hitoshi, FUKUMA, Mariko, SUZUKI, Atsushi, ANDO, Takashi, HATA, Jun-ichi
Published in Acta Histochemica et Cytochemica (1998)
Get additional information online
E-Article
371
by Einert, T. R., Schmidt, G., Binnig, G., Balacescu, O., Balacescu, L., Rus, M., Buiga, R., Tudoran, O., Todor, N., Nagy, V., Irimie, A., Neagoe, I., Yacobi, R., Ustaev, E., Berger, R. R., Barshack, I., Kaur, K., Henderson, S., Cutts, A., Domingo, E., Woods, J., Motley, C., Dougherty, B., Middleton, M., Hassan, B., Wang, Y., Beasley, E., Naley, M., Schuh, A., Tomlinson, I., Taylor, J., Planchard, D., Lueza, B., Rahal, A., Lacroix, L., Ngocamus, M., Auger, N., Saulnier, P., Dorfmuller, P., Le Chevalier, T., Celebic, A., Pignon, J. P., Soria, J. C., Besse, B., Sun, Y. H., Wang, R., Li, C. G., Pan, Y. J., Chen, H. Q., Chouchane, L., Shan, J., Kizhakayil, D., Aigha, I., Dsouza, S., Noureddine, B., Gabbouj, S., Mathew, R., Hassen, E., Chouchane, L., Shan, S., al-Rumaihi, K., al-Bozom, I., al-Said, S., Rabah, D., Farhat, K., Kizhakayil, D., Aigha, I., Jakobsen Falk, I. A., Green, K. H. Z., Lotfi, K., Fyrberg, A., Pejovic, T., Li, H., Mhawech-Fauceglia, P., Hoatlin, M., Guo, M. G., Huang, M., Ge, Y., Hess, K., Wei, C., Zhang, W., Bogush, T. A., Dudko, E. A., Nureev, M. V., Kamensky, A. A., Polotsky, B. E., Tjulandin, S. A., Davydov, M. I., Caballero, M., Hasmats, J., Green, H., Quanz, M., Buhler, C., Sun, J. S., Dutreix, M., Cebotaru, C. L., Buiga, R., Placintar, A. N., Ghilezan, N., Balogh, Z. B., Reiniger, L., Rajnai, H., Csomor, J., Szepesi, A., Balogh, A., Deak, L., Gagyi, E., Bodor, C., Matolcsy, A., Bozhenko, V. K., Rozhkova, N. I., Kudinova, E. A., Bliznyukov, O. P., Vaskevich, E. N., Trotsenko, I. D., Bozhenko, V. K., Rozhkova, N. I., Kharchenko, N. V., Kudinova, E. A., Bliznyukov, O. P., Kiandarian, I. V., Trotsenko, I. D., Pulito, C., Terrenato, I., Sacconi, A., Biagioni, F., Mottolese, M., Blandino, G., Muti, P., Falvo, E., Strano, S., Mori, F., Sacconi, A., Ganci, F., Covello, R., Zoccali, C., Biagini, R., Blandino, G., Strano, S., Palmer, G. A., Wegdam, W., Meijer, D., Kramer, G., Langridge, J., Moerland, P. D., de Jong, S. M., Vissers, J. P., Kenter, G. G., Buist, M. R., Aerts, J. M. F. G., Milione, M., de Braud, F., Buzzoni, R., Pusceddu, S., Mazzaferro, V., Damato, A., Pelosi, G., Garassino, M., de Braud, F., Broggini, M., Marabese, M., Veronese, S., Ganzinelli, M., Martelli, O., Ganci, F., Bossel, N., Sacconi, A., Fontemaggi, G., Manciocco, V., Sperduti, I., Falvo, E., Strigari, L., Covello, R., Muti, P., Strano, S., Spriano, G., Domany, E., Blandino, G., Donzelli, S., Sacconi, A., Bellissimo, T., Alessandrini, G., Strano, S., Carosi, M. A., Pescarmona, E., Facciolo, F., Telera, S., Pompili, A., Blandino, G., de Vriendt, V., de Roock, W., di Narzo, A. F., Tian, S., Biesmans, B., Jacobs, B., de Schutter, J., Budzinska, E., Sagaert, X., Delorenzi, M., Simon, I., Tejpar, S., Zhu, Y., Wang, H. K., Ye, D. W., Denisov, E., Tsyganov, M., Tashireva, L., Zavyalova, M., Perelmuter, V., Cherdyntseva, N., Kim, Y. C., Jang, T., Oh, I. J., Kim, K. S., Ban, H., Na, K. J., Ahn, S. J., Kang, H., Kim, W. J., Park, C., Abousamra, N. K., El-Din, M. S., Azmy, E. A.
Published in Annals of Oncology (2012)
Get additional information online
E-Article
372
by Liu, Y., Sullivan, C., Fang, G., Cox, A., Li, X., Jin, Y., Zhang, C., Xu, H., Xue, S., Wang, Y., Hou, Y., Kong, Y., Xu, Y., Li, S., Ye, N., Qi, Y., Liang, G., Xiao, Z., Qian, G., Zhao, Y., Luo, S., Ou, R., Gao, J., Qiu, Z., Luo, J., Chen, J., Yang, L., Shu, W., Cao, J., Yan, C., Zhang, G., Gan, T., Zeng, Q., Shao, Z., Duerksen-Hughes, P. J., YANG, J., Wu, H., Wu, Y., Lu, J., Yang, J., Ye, J., Lu, J., Tang, Q., Wu, Y., Zhang, G., Zhu, X., Yang, J., Zhang, J., Zheng, Y., Yang, J., Zhu, X., Zhang, J., Zheng, Y., Yang, J., Zhu, X., Zhang, J., Wei, Q., Zheng, Y., Yang, J., Zhu, X., Chi, L., Chen, Z., Lu, J., Yang, X., Yang, J., Tang, Q., Wu, Y., Lu, J., Gan, T., Hu, H., Yang, J., Wei, Q., Zhang, J., Sun, X., Xu, Y., Yang, G., Gu, X., Zhang, Y., Zheng, Y., Yang, J., Zhu, X., Gan, T., Wu, Y., Lu, J., Xiao, S., Hu, H., Yang, J., Wu, W., Yan, C., Gan, T., Chen, Z., Lu, X., Duerksen-Hughes, P. J., Zhu, X., Yang, J., Wu, Y., Tang, Q., Lu, J., Gan, T., Hu, H., Yang, J., Guo, Y., Zheng, Y., Zhang, J., Yang, J., Zhu, X., Xu, Y., Guo, Y., Yang, J., Yang, G., Wei, Q., Zheng, Y., Yang, J., Zhu, X., Gan, T., Xiao, S., Wu, Y., Lu, J., Hu, H., Yang, J., Yang, G., Xu, Y., Wei, Q., Zheng, Y., Yang, J., Zhu, X., Wei, Q., Zhang, J., Gu, X., Xu, Y., Yang, G., Sun, X., Zhang, Y., Zheng, Y., Yang, J., Zhu, X., Kang, F., Wang, Y., Song, G., Wang, M., Jiang, J., Kuang, X., Qin, J., Ou, B., Li, H., You, C., Cao, W., Huang, L., Huang, Y., Zhang, Z., Byeon, S. E., Yu, T., Lee, J., Sung, G. H., Kim, T. W., Park, H. J., Cho, J. Y., Yu, T., Lee, Y. G., Byeon, S. E., Shen, T., Kim, M. H., Yoo, D. S., Cho, J. Y., Yu, M., Chen, R., Cai, D., Jia, Z., Zhang, X., Li, Y., Yang, H., Cao, J., Meng, G., Xu, L., Liang, J., Xu, L., Zhang, Y., Xu, L., Li, T., Xu, L., Liang, G., Shao, Y., Zhu, Y., Xiao, Z., Ruan, Q., Wang, Y., Pan, C., Shen, X., Kuang, Z., Wu, L., Lai, X., Deng, Z., Lu, G., Zhang, S., Qiao, Q., Shen, L., Li, M., Xu, D., Gao, F., Wang, Y., Lou, Y., Ruan, Q., Tu, W., Lv, S., Pan, C., Deng, Z., Zhu, Y., Li, J., Li, H., Zhou, Y., Yang, H., Zhou, Z., Hui, A., Cui, Z., Cao, J., Li, Y., Jiang, Z., Xu, L., Yao, H., Guo, J., Ding, X., Lin, X., Ling, C., Zheng, S., Jiang, D., Ge, J., Liu, F., Wu, J., Lou, Y., Ruan, Q., Xie, A., Yang, Y., Cui, S., Wang, Y., Lou, Y., Deng, Z., Gao, F., Xie, A., Guo, F., Ruan, Q., Yang, Y., Wang, Y., Qi, Y., Guo, X., Cui, L., Shi, Z., Wu, T., Shan, Y., Ge, Y., Shan, J., Wang, H., Song, M., Ning, A., Li, Y., Fang, S., Cui, a. B., Wang, Z., Liu, N., Wang, Z., Liu, N., Wu, J., Liu, F., Ruan, Q., Xie, A., Lou, Y., Cui, S., Deng, J., Yang, Y., Wang, Y., Xu, F., Liu, J., Zhang, S., Zheng, S., Yuan, X., Zhai, Y., Cao, J., Zhang, X., Yu, L., Zhou, G., He, F., Zhang, S., Zhang, L., Yu, H., Dong, Y., Lai, H., Zhang, X., Ma, Z., Zheng, S., Jiang, D., Ge, J., Li, H., Zheng, S., Jiang, D., Ge, J., Jiang, D., Ge, J., Zheng, S., Zhao, J., Zheng, S., Zhao, J., Jiang, D., Zhong, Z., Chen, X., Zhou, K., Wu, T., Cui, L., Wang, Y., Chen, Z., Chen, G., Luo, J., Zhao, W., Yang, J., Wu, X., Li, D., Liu, Z., Qian, Q., Zhang, Y., Zeng, L., Guo, J., Guo, G., Chen, S., Tian, D., Zhang, J., He, Y., Chen, X., Lan, Y., Wen, F., Zhou, S., Chen, M., Huang, Z., Huang, Y., Yuan, F., Dai, Z., Hu, Y., Peng, W., Yuan, K., Cui, J., Liang, T., Li, W., Wang, G., Zhang, X., Fang, X., Wang, D., Yun, H., Chen, Y., Feng, Q., Hu, X., Le, G., Wen, L., Gao, P., Zhai, F., Zheng, J., Gao, P., Zhai, F., Zheng, J., Guo, F., Lou, Y., Li, G., Wang, Y., Yang, J., Huang, Y., Wang, M., Du, Z., He, C., Liu, M., Gao, X., Zhou, L., Sun, M., Zheng, S., Li, H., Jiang, D., Ge, J., Ye, N., Li, S., Liang, G., Xiao, Z., Wen, T., Zeng, J., Wang, Y., Ruan, Q., Lou, Y., Wang, M., Ying, G., Deng, H., Wei, Y., Li, Y., Yao, Y., Ma, G., Li, M., Wang, Y., Mu, W., Xu, P., Liu, D., Jiang, S., Xiao, F., Na, X., Zang, L., Wu, X., Pan, C., Wang, Y., Kuang, Z., lou, Y., Ruan, Q., Xie, A., Gao, F., Shen, X., Lai, X., Tu, W., Deng, Z., Xie, A., Deng, Z., Hu, Y., Lou, Y., Tu, W., Wu, L., Wang, Y., Zhang, J., Huang, J., Xu, Z., Ding, F., He, Z., Chen, Y., Li, M., Li, L., Mao, J., Wang, L., Tao, Y., Wang, L., Wang, B., Feng, N., Xie, A., Lou, Y., Ruan, Q., Guo, F., Wang, Y., Lv, G., Zhao, L., Zhang, A., Yu, X., Lu, Y., Chen, Y., Yu, C., Pan, X., Zhang, Y., Yang, Y., Song, T., Xu, J., Chen, Y., Chen, Y., Li, L., Li, D., Chen, L., Wu, X., Zhao, L., Wang, F., Yang, H., Li, P., Li, X., Liu, Y., Liu, Q., He, F., Wang, T., Xiang, S., Su, S., Zhang, J., Liu, Y., Luo, S., Shen, L., Li, J., Xu, L., Bian, T., Chen, S., Qiu, F., Bi, S., Shi, Q., Gao, Z., Xie, F., Gu, Y.-p., Yang, T., Huang, L., Qian, Q., Qiu, Y., Zheng, S., Jiang, D., Ge, J., Li, H., Dou, X., Yu, Y., Zhang, S., Hu, Y., Ren, X., Wang, H., Ma, Y., Wang, L., Shen, Y., Oka, K., Zhang, Z., Zhang, Y., Hu, Y., Wang, H., Shen, Y., Wang, L., Oka, K., Zhang, Z., Zhang, Y., Tang, L., Zhang, Y., Li, D., Wang, S., Li, G., Wang, Y., Yao, H., Chen, S., Wang, W.
Published in Acta Biochimica et Biophysica Sinica (2010)
Get additional information online
E-Article
373
by Collaboration, The CMS, Chatrchyan, S, Hmayakyan, G, Khachatryan, V, Sirunyan, A M, Adam, W, Bauer, T, Bergauer, T, Bergauer, H, Dragicevic, M, Erö, J, Friedl, M, Frühwirth, R, Ghete, V M, Glaser, P, Hartl, C, Hoermann, N, Hrubec, J, Hänsel, S, Jeitler, M, Kastner, K, Krammer, M, Abril, I Magrans de, Markytan, M, Mikulec, I, Neuherz, B, Nöbauer, T, Oberegger, M, Padrta, M, Pernicka, M, Porth, P, Rohringer, H, Schmid, S, Schreiner, T, Stark, R, Steininger, H, Strauss, J, Taurok, A, Uhl, D, Waltenberger, W, Walzel, G, Widl, E, Wulz, C-E, Petrov, V, Prosolovich, V, Chekhovsky, V, Dvornikov, O, Emeliantchik, I, Litomin, A, Makarenko, V, Marfin, I, Mossolov, V, Shumeiko, N, Solin, A, Stefanovitch, R, Gonzalez, J Suarez, Tikhonov, A, Fedorov, A, Korzhik, M, Missevitch, O, Zuyeuski, R, Beaumont, W, Cardaci, M, Langhe, E De, Wolf, E A De, Delmeire, E, Ochesanu, S, Tasevsky, M, Mechelen, P Van, D'Hondt, J, Weirdt, S De, Devroede, O, Goorens, R, Hannaert, S, Heyninck, J, Maes, J, Mozer, M U, Tavernier, S, Doninck, W Van, Lancker, L Van, Mulders, P Van, Villella, I, Wastiels, C, Yu, C, Bouhali, O, Charaf, O, Clerbaux, B, Harenne, P De, Lentdecker, G De, Dewulf, J P, Elgammal, S, Gindroz, R, Hammad, G H, Mahmoud, T, Neukermans, L, Pins, M, Pins, R, Rugovac, S, Stefanescu, J, Sundararajan, V, Velde, C Vander, Vanlaer, P, Wickens, J, Tytgat, M, Assouak, S, Bonnet, J L, Bruno, G, Caudron, J, Callatay, B De, Jeneret, J De Favereau De, Visscher, S De, Demin, P, Favart, D, Felix, C, Florins, B, Forton, E, Giammanco, A, Grégoire, G, Jonckman, M, Kcira, D, Keutgen, T, Lemaitre, V, Michotte, D, Militaru, O, Ovyn, S, Pierzchala, T, Piotrzkowski, K, Roberfroid, V, Rouby, X, Schul, N, Aa, O Van der, Beliy, N, Daubie, E, Herquet, P, Alves, G, Pol, M E, Souza, M H G, Vaz, M, Damiao, D De Jesus, Oguri, V, Santoro, A, Sznajder, A, Gregores, E De Moraes, Iope, R L, Novaes, S F, Tomei, T, Anguelov, T, Antchev, G, Atanasov, I, Damgov, J, Darmenov, N, Dimitrov, L, Genchev, V, Iaydjiev, P, Marinov, A, Piperov, S, Stoykova, S, Sultanov, G, Trayanov, R, Vankov, I, Cheshkov, C, Dimitrov, A, Dyulendarova, M, Glushkov, I, Kozhuharov, V, Litov, L, Makariev, M, Marinova, E, Markov, S, Mateev, M, Nasteva, I, Pavlov, B, Petev, P, Petkov, P, Spassov, V, Toteva, Z, Velev, V, Verguilov, V, Bian, J G, Chen, G M, Chen, H S, Chen, M, Jiang, C H, Liu, B, Shen, X Y, Sun, H S, Tao, J, Wang, J, Yang, M, Zhang, Z, Zhao, W R, Zhuang, H L, Ban, Y, Cai, J, Ge, Y C, Liu, S, Liu, H T, Liu, L, Qian, S J, Wang, Q, Xue, Z H, Yang, Z C, Ye, Y L, Ying, J, Li, P J, Liao, J, Xue, Z L, Yan, D S, Yuan, H, Montoya, C A Carrillo, Sanabria, J C, Godinovic, N, Puljak, I, Soric, I, Antunovic, Z, Dzelalija, M, Marasovic, K, Brigljevic, V, Kadija, K, Morovic, S, Fereos, R, Nicolaou, C, Papadakis, A, Ptochos, F, Razis, P A, Tsiakkouri, D, Zinonos, Z, Hektor, A, Kadastik, M, Kannike, K, Lippmaa, E, Müntel, M, Raidal, M, Rebane, L, Aarnio, P A, Anttila, E, Banzuzi, K, Bulteau, P, Czellar, S, Eiden, N, Eklund, C, Engstrom, P, Heikkinen, A, Honkanen, A, Härkönen, J, Karimäki, V, Katajisto, H M, Kinnunen, R, Klem, J, Kortesmaa, J, Kotamäki, M, Kuronen, A, Lampén, T, Lassila-Perini, K, Lefébure, V, Lehti, S, Lindén, T, Luukka, P R, Michal, S, Brigido, F Moura, Mäenpää, T, Nyman, T, Nystén, J, Pietarinen, E, Skog, K, Tammi, K, Tuominen, E, Tuominiemi, J, Ungaro, D, Vanhala, T P, Wendland, L, Williams, C, Iskanius, M, Korpela, A, Polese, G, Tuuva, T, Bassompierre, G, Bazan, A, David, P Y, Ditta, J, Drobychev, G, Fouque, N, Guillaud, J P, Hermel, V, Karneyeu, A, Flour, T Le, Lieunard, S, Maire, M, Mendiburu, P, Nedelec, P, Peigneux, J P, Schneegans, M, Sillou, D, Vialle, J P, Anfreville, M, Bard, J P, Besson, P, Bougamont, E, Boyer, M, Bredy, P, Chipaux, R, Dejardin, M, Denegri, D, Descamps, J, Fabbro, B, Faure, J L, Ganjour, S, Gentit, F X, Givernaud, A, Gras, P, Monchenault, G Hamel de, Jarry, P, Jeanney, C, Kircher, F, Lemaire, M C, Lemoigne, Y, Levesy, B, Locci, E, Lottin, J P, Mandjavidze, I, Mur, M, Pansart, J P, Payn, A, Rander, J, Reymond, J M, Rolquin, J, Rondeaux, F, Rosowsky, A, Rousse, J Y A, Sun, Z H, Tartas, J, Lysebetten, A Van, Venault, P, Verrecchia, P, Anduze, M, Badier, J, Baffioni, S, Bercher, M, Bernet, C, Berthon, U, Bourotte, J, Busata, A, Busson, P, Cerutti, M, Chamont, D, Charlot, C, Collard, C, Debraine, A, Decotigny, D, Dobrzynski, L, Ferreira, O, Geerebaert, Y, Gilly, J, Gregory, C, Riveros, L Guevara, Haguenauer, M, Karar, A, Koblitz, B, Lecouturier, D, Mathieu, A, Milleret, G, Miné, P, Paganini, P, Poilleux, P, Pukhaeva, N, Regnault, N, Romanteau, T, Semeniouk, I, Sirois, Y, Thiebaux, C, Vanel, J C, Zabi, A, Agram, J L, Albert, A, Anckenmann, L, Andrea, J, Anstotz, F, Bergdolt, A M, Berst, J D, Blaes, R, Bloch, D, Brom, J M, Cailleret, J, Charles, F, Christophel, E, Claus, G, Coffin, J, Colledani, C, Croix, J, Dangelser, E, Dick, N, Didierjean, F, Drouhin, F, Dulinski, W, Ernenwein, J P, Fang, R, Fontaine, J C, Gaudiot, G, Geist, W, Gelé, D, Goeltzenlichter, T, Goerlach, U, Graehling, P, Gross, L, Hu, C Guo, Helleboid, J M, Henkes, T, Hoffer, M, Hoffmann, C, Hosselet, J, Houchu, L, Hu, Y, Huss, D, Illinger, C, Jeanneau, F, Juillot, P, Kachelhoffer, T, Kapp, M R, Kettunen, H, Ayat, L Lakehal, Bihan, A C Le, Lounis, A, Maazouzi, C, Mack, V, Majewski, P, Mangeol, D, Michel, J, Moreau, S, Olivetto, C, Pallarès, A, Patois, Y, Pralavorio, P, Racca, C, Riahi, Y, Ripp-Baudot, I, Schmitt, P, Schunck, J P, Schuster, G, Schwaller, B, Sigward, M H, Sohler, J L, Speck, J, Strub, R, Todorov, T, Turchetta, R, Hove, P Van, Vintache, D, Zghiche, A, Ageron, M, Augustin, J E, Baty, C, Baulieu, G, Bedjidian, M, Blaha, J, Bonnevaux, A, Boudoul, G, Brunet, P, Chabanat, E, Chabert, E C, Chierici, R, Chorowicz, V, Combaret, C, Contardo, D, Negra, R Della, Depasse, P, Drapier, O, Dupanloup, M, Dupasquier, T, Mamouni, H El, Estre, N, Fay, J, Gascon, S, Giraud, N, Girerd, C, Guillot, G, Haroutunian, R, Ille, B, Lethuillier, M, Lumb, N, Martin, C, Mathez, H, Maurelli, G, Muanza, S, Pangaud, P, Perries, S, Ravat, O, Schibler, E, Schirra, F, Smadja, G, Tissot, S, Trocme, B, Vanzetto, S, Walder, J P, Bagaturia, Y, Mjavia, D, Mzhavia, A, Tsamalaidze, Z, Roinishvili, V, Adolphi, R, Anagnostou, G, Brauer, R, Braunschweig, W, Esser, H, Feld, L, Karpinski, W, Khomich, A, Klein, K, Kukulies, C, Lübelsmeyer, K, Olzem, J, Ostaptchouk, A, Pandoulas, D, Pierschel, G, Raupach, F, Schael, S, Dratzig, A Schultz von, Schwering, G, Siedling, R, Thomas, M, Weber, M, Wittmer, B, Wlochal, M, Adamczyk, F, Adolf, A, Altenhöfer, G, Bechstein, S, Bethke, S, Biallass, P, Biebel, O, Bontenackels, M, Bosseler, K, Böhm, A, Erdmann, M, Faissner, H, Fehr, B, Fesefeldt, H, Fetchenhauer, G, Frangenheim, J, Frohn, J H, Grooten, J, Hebbeker, T, Hermann, S, Hermens, E, Hilgers, G, Hoepfner, K, Hof, C, Jacobi, E, Kappler, S, Kirsch, M, Kreuzer, P, Kupper, R, Lampe, H R, Lanske, D, Mameghani, R, Meyer, A, Meyer, S, Moers, T, Müller, E, Pahlke, R, Philipps, B, Rein, D, Reithler, H, Reuter, W, Rütten, P, Schulz, S, Schwarthoff, H, Sobek, W, Sowa, M, Stapelberg, T, Szczesny, H, Teykal, H, Teyssier, D, Tomme, H, Tomme, W, Tonutti, M, Tsigenov, O, Tutas, J, Vandenhirtz, J, Wagner, H, Wegner, M, Zeidler, C, Beissel, F, Davids, M, Duda, M, Flügge, G, Giffels, M, Hermanns, T, Heydhausen, D, Kalinin, S, Kasselmann, S, Kaussen, G, Kress, T, Linn, A, Nowack, A, Perchalla, L, Poettgens, M, Pooth, O, Sauerland, P, Stahl, A, Tornier, D, Zoeller, M H, Behrens, U, Borras, K, Flossdorf, A, Hatton, D, Hegner, B, Kasemann, M, Mankel, R, Meyer, A, Mnich, J, Rosemann, C, Youngman, C, Zeuner, W D, Bechtel, F, Buhmann, P, Butz, E, Flucke, G, Hamdorf, R H, Holm, U, Klanner, R, Pein, U, Schirm, N, Schleper, P, Steinbrück, G, Staa, R Van, Wolf, R, Atz, B, Barvich, T, Blüm, P, Boegelspacher, F, Bol, H, Chen, Z Y, Chowdhury, S, Boer, W De, Dehm, P, Dirkes, G, Fahrer, M, Felzmann, U, Frey, M, Furgeri, A, Gregoriev, E, Hartmann, F, Hauler, F, Heier, S, Kärcher, K, Ledermann, B, Mueller, S, Müller, Th, Neuberger, D, Piasecki, C, Quast, G, Rabbertz, K, Sabellek, A, Scheurer, A, Schilling, F P, Simonis, H J, Skiba, A, Steck, P, Theel, A, Thümmel, W H, Trunov, A, Vest, A, Weiler, T, Weiser, C, Weseler, S, Zhukov, V, Barone, M, Daskalakis, G, Dimitriou, N, Fanourakis, G, Filippidis, C, Geralis, T, Kalfas, C, Karafasoulis, K, Koimas, A, Kyriakis, A, Kyriazopoulou, S, Loukas, D, Markou, A, Markou, C, Mastroyiannopoulos, N, Mavrommatis, C, Mousa, J, Papadakis, I, Petrakou, E, Siotis, I, Theofilatos, K, Tzamarias, S, Vayaki, A, Vermisoglou, G, Zachariadou, A, Gouskos, L, Karapostoli, G, Katsas, P, Panagiotou, A, Papadimitropoulos, C, Aslanoglou, X, Evangelou, I, Kokkas, P, Manthos, N, Papadopoulos, I, Triantis, F A, Bencze, G, Boldizsar, L, Debreczeni, G, Hajdu, C, Hidas, P, Horvath, D, Kovesarki, P, Laszlo, A, Odor, G, Patay, G, Sikler, F, Veres, G, Vesztergombi, G, Zalan, P, Fenyvesi, A, Imrek, J, Molnar, J, Novak, D, Palinkas, J, Szekely, G, Beni, N, Kapusi, A, Marian, G, Radics, B, Raics, P, Szabo, Z, Szillasi, Z, Trocsanyi, Z L, Zilizi, G, Bawa, H S, Beri, S B, Bhandari, V, Bhatnagar, V, Kaur, M, Kohli, J M, Kumar, A, Singh, B, Singh, J B, Arora, S, Bhattacharya, S, Chatterji, S, Chauhan, S, Choudhary, B C, Gupta, P, Jha, M, Ranjan, K, Shivpuri, R K, Srivastava, A K, Choudhury, R K, Dutta, D, Ghodgaonkar, M, Kailas, S, Kataria, S K, Mohanty, A K, Pant, L M, Shukla, P, Topkar, A, Aziz, T, Banerjee, Sunanda, Bose, S, Chendvankar, S, Deshpande, P V, Guchait, M, Gurtu, A, Maity, M, Majumder, G, Mazumdar, K, Nayak, A, Patil, M R, Sharma, S, Sudhakar, K, Acharya, B S, Banerjee, Sudeshna, Bheesette, S, Dugad, S, Kalmani, S D, Lakkireddi, V R, Mondal, N K, Panyam, N, Verma, P, Arfaei, H, Hashemi, M, Najafabadi, M Mohammadi, Moshaii, A, Mehdiabadi, S Paktinat, Felcini, M, Grunewald, M, Abadjiev, K, Abbrescia, M, Barbone, L, Cariola, P, Chiumarulo, F, Clemente, A, Colaleo, A, Creanza, D, Filippis, N De, Palma, M De, Robertis, G De, Donvito, G, Ferorelli, R, Fiore, L, Franco, M, Giordano, D, Guida, R, Iaselli, G, Lacalamita, N, Loddo, F, Maggi, G, Maggi, M, Manna, N, Marangelli, B, Mennea, M S, My, S, Natali, S, Nuzzo, S, Papagni, G, Pinto, C, Pompili, A, Pugliese, G, Ranieri, A, Romano, F, Roselli, G, Sala, G, Selvaggi, G, Silvestris, L, Tempesta, P, Trentadue, R, Tupputi, S, Zito, G, Abbiendi, G, Bacchi, W, Battilana, C, Benvenuti, A C, Boldini, M, Bonacorsi, D, Braibant-Giacomelli, S, Cafaro, V D, Capiluppi, P, Castro, A, Cavallo, F R, Ciocca, C, Codispoti, G, Cuffiani, M, D'Antone, I, Dallavalle, G M, Fabbri, F, Fanfani, A, Finelli, S, Giacomelli, P, Giordano, V, Giunta, M, Grandi, C, Guerzoni, M, Guiducci, L, Marcellini, S, Masetti, G, Montanari, A, Navarria, F L, Odorici, F, Paolucci, A, Pellegrini, G, Perrotta, A, Rossi, A M, Rovelli, T, Siroli, G P, Torromeo, G, Travaglini, R, Veronese, G P, Albergo, S, Chiorboli, M, Costa, S, Galanti, M, Rotondo, G Gatto, Giudice, N, Guardone, N, Noto, F, Potenza, R, Saizu, M A, Salemi, G, Sutera, C, Tricomi, A, Tuve, C, Bellucci, L, Brianzi, M, Broccolo, G, Catacchini, E, Ciulli, V, Civinini, C, D'Alessandro, R, Focardi, E, Frosali, S, Genta, C, Landi, G, Lenzi, P, Macchiolo, A, Maletta, F, Manolescu, F, Marchettini, C, Masetti, L, Mersi, S, Meschini, M, Minelli, C, Paoletti, S, Parrini, G, Scarlini, E, Sguazzoni, G, Benussi, L, Bertani, M, Bianco, S, Caponero, M, Colonna, D, Daniello, L, Fabbri, F, Felli, F, Giardoni, M, Monaca, A La, Ortenzi, B, Pallotta, M, Paolozzi, A, Paris, C, Passamonti, L, Pierluigi, D, Ponzio, B, Pucci, C, Russo, A, Saviano, G, Fabbricatore, P, Farinon, S, Greco, M, Musenich, R, Badoer, S, Berti, L, Biasotto, M, Fantinel, S, Frizziero, E, Gastaldi, U, Gulmini, M, Lelli, F, Maron, G, Squizzato, S, Toniolo, N, Traldi, S, Banfi, S, Bertoni, R, Bonesini, M, Carbone, L, Cerati, G B, Chignoli, F, D'Angelo, P, Min, A De, Dini, P, Farina, F M, Ferri, F, Govoni, P, Magni, S, Malberti, M, Malvezzi, S, Mazza, R, Menasce, D, Miccio, V, Moroni, L, Negri, P, Paganoni, M, Pedrini, D, Pullia, A, Ragazzi, S, Redaelli, N, Rovere, M, Sala, L, Sala, S, Salerno, R, Fatis, T Tabarelli de, Tancini, V, Taroni, S, Boiano, A, Cassese, F, Cassese, C, Cimmino, A, D'Aquino, B, Lista, L, Lomidze, D, Noli, P, Paolucci, P, Passeggio, G, Piccolo, D, Roscilli, L, Sciacca, C, Vanzanella, A, Azzi, P, Bacchetta, N, Barcellan, L, Bellato, M, Benettoni, M, Bisello, D, Borsato, E, Candelori, A, Carlin, R, Castellani, L, Checchia, P, Ciano, L, Colombo, A, Conti, E, Rold, M Da, Corso, F Dal, Giorgi, M De, Mattia, M De, Dorigo, T, Dosselli, U, Fanin, C, Galet, G, Gasparini, F, Gasparini, U, Giraldo, A, Giubilato, P, Gonella, F, Gresele, A, Griggio, A, Guaita, P, Kaminskiy, A, Karaevskii, S, Khomenkov, V, Kostylev, D, Lacaprara, S, Lazzizzera, I, Lippi, I, Loreti, M, Margoni, M, Martinelli, R, Mattiazzo, S, Mazzucato, M, Meneguzzo, A T, Modenese, L, Montecassiano, F, Neviani, A, Nigro, M, Paccagnella, A, Pantano, D, Parenti, A, Passaseo, M, Pedrotta, R, Pegoraro, M, Rampazzo, G, Reznikov, S, Ronchese, P, Daponte, A Sancho, Sartori, P, Stavitskiy, I, Tessaro, M, Torassa, E, Triossi, A, Vanini, S, Ventura, S, Ventura, L, Verlato, M, Zago, M, Zatti, F, Zotto, P, Zumerle, G, Baesso, P, Belli, G, Berzano, U, Bricola, S, Grelli, A, Musitelli, G, Nardò, R, Necchi, M M, Pagano, D, Ratti, S P, Riccardi, C, Torre, P, Vicini, A, Vitulo, P, Viviani, C, Aisa, D, Aisa, S, Ambroglini, F, Angarano, M M, Babucci, E, Benedetti, D, Biasini, M, Bilei, G M, Bizzaglia, S, Brunetti, M T, Caponeri, B, Checcucci, B, Covarelli, R, Dinu, N, Fanò, L, Farnesini, L, Giorgi, M, Lariccia, P, Mantovani, G, Moscatelli, F, Passeri, D, Piluso, A, Placidi, P, Postolache, V, Santinelli, R, Santocchia, A, Servoli, L, Spiga, D, Azzurri, P, Bagliesi, G, Balestri, G, Basti, A, Bellazzini, R, Benucci, L, Bernardini, J, Berretta, L, Bianucci, S, Boccali, T, Bocci, A, Borrello, L, Bosi, F, Bracci, F, Brez, A, Calzolari, F, Castaldi, R, Cazzola, U, Ceccanti, M, Cecchi, R, Cerri, C, Cucoanes, A S, Dell'Orso, R, Dobur, D, Dutta, S, Fiori, F, Foà, L, Gaggelli, A, Gennai, S, Giassi, A, Giusti, S, Kartashov, D, Kraan, A, Latronico, L, Ligabue, F, Linari, S, Lomtadze, T, Lungu, G A, Magazzu, G, Mammini, P, Mariani, F, Martinelli, G, Massa, M, Messineo, A, Moggi, A, Palla, F, Palmonari, F, Petragnani, G, Petrucciani, G, Profeti, A, Raffaelli, F, Rizzi, D, Sanguinetti, G, Sarkar, S, Segneri, G, Sentenac, D, Serban, A T, Slav, A, Spagnolo, P, Spandre, G, Tenchini, R, Tolaini, S, Tonelli, G, Venturi, A, Verdini, P G, Vos, M, Zaccarelli, L, Baccaro, S, Barone, L, Bartoloni, A, Borgia, B, Capradossi, G, Cavallari, F, Cecilia, A, D'Angelo, D, Dafinei, I, Re, D Del, Marco, E Di, Diemoz, M, Ferrara, G, Gargiulo, C, Guerra, S, Iannone, M, Longo, E, Montecchi, M, Nuccetelli, M, Organtini, G, Palma, A, Paramatti, R, Pellegrino, F, Rahatlou, S, Rovelli, C, Tehrani, F Safai, Zullo, A, Alampi, G, Amapane, N, Arcidiacono, R, Argiro, S, Arneodo, M, Bellan, R, Benotto, F, Biino, C, Bolognesi, S, Borgia, M A, Botta, C, Brasolin, A, Cartiglia, N, Castello, R, Cerminara, G, Cirio, R, Cordero, M, Costa, M, Dattola, D, Daudo, F, Dellacasa, G, Demaria, N, Dughera, G, Dumitrache, F, Farano, R, Ferrero, G, Filoni, E, Kostyleva, G, Larsen, H E, Mariotti, C, Marone, M, Maselli, S, Menichetti, E, Mereu, P, Migliore, E, Mila, G, Monaco, V, Musich, M, Nervo, M, Obertino, M M, Panero, R, Parussa, A, Pastrone, N, Peroni, C, Petrillo, G, Romero, A, Ruspa, M, Sacchi, R, Scalise, M, Solano, A, Staiano, A, Trapani, P P, Trocino, D, Vaniev, V, Pereira, A Vilela, Zampieri, A, Belforte, S, Cossutti, F, Ricca, G Della, Gobbo, B, Kavka, C, Penzo, A, Kim, Y E, Nam, S K, Kim, D H, Kim, G N, Kim, J C, Kong, D J, Ro, S R, Son, D C, Park, S Y, Kim, Y J, Kim, J Y, Lim, I T, Pac, M Y, Lee, S J, Jung, S Y, Rhee, J T, Ahn, S H, Hong, B S, Jeng, Y K, Kang, M H, Kim, H C, Kim, J H, Kim, T J, Lee, K S, Lim, J K, Moon, D H, Park, I C, Park, S K, Ryu, M S, Sim, K-S, Son, K J, Hong, S J, Choi, Y I, Valdez, H Castilla, Hernandez, A Sanchez, Moreno, S Carrillo, Pineda, A Morelos, Aerts, A, Stok, P Van der, Weffers, H, Allfrey, P, Gray, R N C, Hashimoto, M, Krofcheck, D, Bell, A J, Rodrigues, N Bernardino, Butler, P H, Churchwell, S, Knegjens, R, Whitehead, S, Williams, J C, Aftab, Z, Ahmad, U, Ahmed, I, Ahmed, W, Asghar, M I, Asghar, S, Dad, G, Hafeez, M, Hoorani, H R, Hussain, I, Hussain, N, Iftikhar, M, Khan, M S, Mehmood, K, Osman, A, Shahzad, H, Zafar, A R, Ali, A, Bashir, A, Jan, A M, Kamal, A, Khan, F, Saeed, M, Tanwir, S, Zafar, M A, Blocki, J, Cyz, A, Gladysz-Dziadus, E, Mikocki, S, Rybczynski, M, Turnau, J, Wlodarczyk, Z, Zychowski, P, Bunkowski, K, Cwiok, M, Czyrkowski, H, Dabrowski, R, Dominik, W, Doroba, K, Kalinowski, A, Kierzkowski, K, Konecki, M, Krolikowski, J, Kudla, I M, Pietrusinski, M, Pozniak, K, Zabolotny, W, Zych, P, Gokieli, R, Goscilo, L, Górski, M, Nawrocki, K, Traczyk, P, Wrochna, G, Zalewski, P, Pozniak, K T, Romaniuk, R, Zabolotny, W M, Alemany-Fernandez, R, Almeida, C, Almeida, N, Verde, A S Araujo Vila, Monteiro, T Barata, Bluj, M, Silva, S Da Mota, Mendes, A David Tinoco, Ferreira, M Freitas, Gallinaro, M, Husejko, M, Jain, A, Kazana, M, Musella, P, Nobrega, R, Silva, J Rasteiro Da, Ribeiro, P Q, Santos, M, Silva, P, Silva, S, Teixeira, I, Teixeira, J P, Varela, J, Varner, G, Cardoso, N Vaz, Altsybeev, I, Babich, K, Belkov, A, Belotelov, I, Bunin, P, Chesnevskaya, S, Elsha, V, Ershov, Y, Filozova, I, Finger, M, Finger, M, Golunov, A, Golutvin, I, Gorbounov, N, Gramenitski, I, Kalagin, V, Kamenev, A, Karjavin, V, Khabarov, S, Khabarov, V, Kiryushin, Y, Konoplyanikov, V, Korenkov, V, Kozlov, G, Kurenkov, A, Lanev, A, Lysiakov, V, Malakhov, A, Melnitchenko, I, Mitsyn, V V, Moisenz, K, Moisenz, P, Movchan, S, Nikonov, E, Oleynik, D, Palichik, V, Perelygin, V, Petrosyan, A, Rogalev, E, Samsonov, V, Savina, M, Semenov, R, Sergeev, S, Shmatov, S, Shulha, S, Smirnov, V, Smolin, D, Tcheremoukhine, A, Teryaev, O, Tikhonenko, E, Urkinbaev, A, Vasil'ev, S, Vishnevskiy, A, Volodko, A, Zamiatin, N, Zarubin, A, Zarubin, P, Zubarev, E, Bondar, N, Gavrikov, Y, Golovtsov, V, Ivanov, Y, Kim, V, Kozlov, V, Lebedev, V, Makarenkov, G, Moroz, F, Neustroev, P, Obrant, G, Orishchin, E, Petrunin, A, Shcheglov, Y, Shchetkovskiy, A, Sknar, V, Skorobogatov, V, Smirnov, I, Sulimov, V, Tarakanov, V, Uvarov, L, Vavilov, S, Velichko, G, Volkov, S, Vorobyev, A, Chmelev, D, Druzhkin, D, Ivanov, A, Kudinov, V, Logatchev, O, Onishchenko, S, Orlov, A, Sakharov, V, Smetannikov, V, Tikhomirov, A, Zavodthikov, S, Andreev, Yu, Anisimov, A, Duk, V, Gninenko, S, Golubev, N, Gorbunov, D, Kirsanov, M, Krasnikov, N, Matveev, V, Pashenkov, A, Pastsyak, A, Postoev, V E, Sadovski, A, Skassyrskaia, A, Solovey, Alexander, Solovey, Anatoly, Soloviev, D, Toropin, A, Troitsky, S, Alekhin, A, Baldov, A, Epshteyn, V, Gavrilov, V, Ilina, N, Kaftanov, V, Karpishin, V, Kiselevich, I, Kolosov, V, Kossov, M, Krokhotin, A, Kuleshov, S, Oulianov, A, Pozdnyakov, A, Safronov, G, Semenov, S, Stepanov, N, Stolin, V, Vlasov, E, Zaytsev, V, Boos, E, Dubinin, M, Dudko, L, Ershov, A, Eyyubova, G, Gribushin, A, Ilyin, V, Klyukhin, V, Kodolova, O, Kruglov, N A, Kryukov, A, Lokhtin, I, Malinina, L, Mikhaylin, V, Petrushanko, S, Sarycheva, L, Savrin, V, Shamardin, L, Sherstnev, A, Snigirev, A, Teplov, K, Vardanyan, I, Fomenko, A M, Konovalova, N, Kozlov, V, Lebedev, A I, Lvova, N, Rusakov, S V, Terkulov, A, Abramov, V, Akimenko, S, Artamonov, A, Ashimova, A, Azhgirey, I, Bitioukov, S, Chikilev, O, Datsko, K, Filine, A, Godizov, A, Goncharov, P, Grishin, V, Inyakin, A, Kachanov, V, Kalinin, A, Khmelnikov, A, Konstantinov, D, Korablev, A, Krychkine, V, Krinitsyn, A, Levine, A, Lobov, I, Lukanin, V, Mel'nik, Y, Molchanov, V, Petrov, V, Petukhov, V, Pikalov, V, Ryazanov, A, Ryutin, R, Shelikhov, V, Skvortsov, V, Slabospitsky, S, Sobol, A, Sytine, A, Talov, V, Tourtchanovitch, L, Troshin, S, Tyurin, N, Uzunian, A, Volkov, A, Zelepoukine, S, Lukyanov, V, Mamaeva, G, Prilutskaya, Z, Rumyantsev, I, Sokha, S, Tataurschikov, S, Vasilyev, I, Adzic, P, Anicin, I, Djordjevic, M, Jovanovic, D, Maletic, D, Puzovic, J, Smiljkovic, N, Navarrete, E Aguayo, Aguilar-Benitez, M, Munoz, J Ahijado, Vega, J M Alarcon, Alberdi, J, Maestre, J Alcaraz, Martin, M Aldaya, Arce, P, Barcala, J M, Berdugo, J, Ramos, C L Blanco, Lazaro, C Burgos, Bejar, J Caballero, Calvo, E, Cerrada, M, Llatas, M Chamizo, Catalán, J J Chercoles, Colino, N, Daniel, M, Cruz, B De La, Peris, A Delgado, Bedoya, C Fernandez, Ferrando, A, Fouz, M C, Ferrero, D Francia, Romero, J Garcia, Garcia-Abia, P, Lopez, O Gonzalez, Hernandez, J M, Josa, M I, Marin, J, Merino, G, Molinero, A, Navarrete, J J, Oller, J C, Pelayo, J Puerta, Sanchez, J C Puras, Ramirez, J, Romero, L, Munoz, C Villanueva, Willmott, C, Yuste, C, Albajar, C, Trocóniz, J F de, Jimenez, I, Macias, R, Teixeira, R F, Cuevas, J, Menéndez, J Fernández, Caballero, I Gonzalez, Lopez-Garcia, J, Sordo, H Naves, Garcia, J M Vizan, Cabrillo, I J, Calderon, A, Fernandez, D Cano, Merino, I Diaz, Campderros, J Duarte, Fernandez, M, Menendez, J Fernandez, Figueroa, C, Moral, L A Garcia, Gomez, G, Casademunt, F Gomez, Sanchez, J Gonzalez, Suarez, R Gonzalez, Jorda, C, Pardo, P Lobelle, Garcia, A Lopez, Virto, A Lopez, Marco, J, Marco, R, Rivero, C Martinez, Arbol, P Martinez Ruiz del, Matorras, F, Fernandez, P Orviz, Revuelta, A Patino, Rodrigo, T, Gonzalez, D Rodriguez, Jimeno, A Ruiz, Scodellaro, L, Sanudo, M Sobron, Vila, I, Cortabitarte, R Vilar, Barbero, M, Goldin, D, Henrich, B, Tauscher, L, Vlachos, S, Wadhwa, M, Abbaneo, D, Abbas, S M, Ahmed, I, Akhtar, S, Akhtar, M I, Albert, E, Alidra, M, Ashby, S, Aspell, P, Auffray, E, Baillon, P, Ball, A, Bally, S L, Bangert, N, Barillère, R, Barney, D, Beauceron, S, Beaudette, F, Benelli, G, Benetta, R, Benichou, J L, Bialas, W, Bjorkebo, A, Blechschmidt, D, Bloch, C, Bloch, P, Bonacini, S, Bos, J, Bosteels, M, Boyer, V, Branson, A, Breuker, H, Bruneliere, R, Buchmuller, O, Campi, D, Camporesi, T, Caner, A, Cano, E, Carrone, E, Cattai, A, Chatelain, J P, Chauvey, M, Christiansen, T, Ciganek, M, Cittolin, S, Cogan, J, Garcia, A Conde, Cornet, H, Corrin, E, Corvo, M, Cucciarelli, S, Curé, B, D'Enterria, D, Roeck, A De, Visser, T de, Delaere, C, Delattre, M, Deldicque, C, Delikaris, D, Deyrail, D, Vincenzo, S Di, Domeniconi, A, Santos, S Dos, Duthion, G, Edera, L M, Elliott-Peisert, A, Eppard, M, Fanzago, F, Favre, M, Foeth, H, Folch, R, Frank, N, Fratianni, S, Freire, M A, Frey, A, Fucci, A, Funk, W, Gaddi, A, Gagliardi, F, Gastal, M, Gateau, M, Gayde, J C, Gerwig, H, Ghezzi, A, Gigi, D, Gill, K, Giolo-Nicollerat, A S, Girod, J P, Glege, F, Glessing, W, Garrido, R Gomez-Reino, Goudard, R, Grabit, R, Grillet, J P, Llamas, P Gutierrez, Mlot, E Gutierrez, Gutleber, J, Hall-wilton, R, Hammarstrom, R, Hansen, M, Harvey, J, Hervé, A, Hill, J, Hoffmann, H F, Holzner, A, Honma, A, Hufnagel, D, Huhtinen, M, Ilie, S D, Innocente, V, Jank, W, Janot, P, Jarron, P, Jeanrenaud, M, Jouvel, P, Kerkach, R, Kloukinas, K, Kottelat, L J, Labbé, J C, Lacroix, D, Lagrue, X, Lasseur, C, Laure, E, Laurens, J F, Lazeyras, P, Goff, J M Le, Lebeau, M, Lecoq, P, Lemeilleur, F, Lenzi, M, Leonardo, N, Leonidopoulos, C, Letheren, M, Liendl, M, Limia-Conde, F, Linssen, L, Ljuslin, C, Lofstedt, B, Loos, R, Perez, J A Lopez, Lourenco, C, Lyonnet, A, Machard, A, Mackenzie, R, Magini, N, Maire, G, Malgeri, L, Malina, R, Mannelli, M, Marchioro, A, Martin, J, Meijers, F, Meridiani, P, Meschi, E, Meyer, T, Cordonnier, A Meynet, Michaud, J F, Mirabito, L, Moser, R, Mossiere, F, Muffat-Joly, J, Mulders, M, Mulon, J, Murer, E, Mättig, P, Oh, A, Onnela, A, Oriunno, M, Orsini, L, Osborne, J A, Paillard, C, Pal, I, Papotti, G, Passardi, G, Patino-Revuelta, A, Patras, V, Solano, B Perea, Perez, E, Perinic, G, Pernot, J F, Petagna, P, Petiot, P, Petit, P, Petrilli, A, Pfeiffer, A, Piccut, C, Pimiä, M, Pintus, R, Pioppi, M, Placci, A, Pollet, L, Postema, H, Price, M J, Principe, R, Racz, A, Radermacher, E, Ranieri, R, Raymond, G, Rebecchi, P, Rehn, J, Reynaud, S, Naraghi, H Rezvani, Ricci, D, Ridel, M, Risoldi, M, Moreira, P Rodrigues Simoes, Rohlev, A, Roiron, G, Rolandi, G, Rumerio, P, Runolfsson, O, Ryjov, V, Sakulin, H, Samyn, D, Amaral, L C Santos, Sauce, H, Sbrissa, E, Scharff-Hansen, P, Schieferdecker, P, Schlatter, W D, Schmitt, B, Schmuecker, H G, Schröder, M, Schwick, C, Schäfer, C, Segoni, I, Roldán, P Sempere, Sgobba, S, Sharma, A, Siegrist, P, Sigaud, C, Sinanis, N, Sobrier, T, Sphicas, P, Spiropulu, M, Stefanini, G, Strandlie, A, Szoncsó, F, Taylor, B G, Teller, O, Thea, A, Tournefier, E, Treille, D, Tropea, P, Troska, J, Tsesmelis, E, Tsirou, A, Valls, J, Vulpen, I Van, Donckt, M Vander, Vasey, F, Acosta, M Vazquez, Veillet, L, Vichoudis, P, Waurick, G, Wellisch, J P, Wertelaers, P, Wilhelmsson, M, Willers, I M, Winkler, M, Zanetti, M, Bertl, W, Deiters, K, Dick, P, Erdmann, W, Feichtinger, D, Gabathuler, K, Hochman, Z, Horisberger, R, Ingram, Q, Kaestli, H C, Kotlinski, D, König, S, Poerschke, P, Renker, D, Rohe, T, Sakhelashvili, T, Starodumov, A, Aleksandrov, V, Behner, F, Beniozef, I, Betev, B, Blau, B, Brett, A M, Caminada, L, Chen, Z, Chivarov, N, Calafiori, D Da Silva Di, Dambach, S, Davatz, G, Delachenal, V, Marina, R Della, Dimov, H, Dissertori, G, Dittmar, M, Djambazov, L, Dröge, M, Eggel, C, Ehlers, J, Eichler, R, Elmiger, M, Faber, G, Freudenreich, K, Fuchs, J F, Georgiev, G M, Grab, C, Haller, C, Herrmann, J, Hilgers, M, Hintz, W, Hofer, Hans, Hofer, Heinz, Horisberger, U, Horvath, I, Hristov, A, Humbertclaude, C, Iliev, B, Kastli, W, Kruse, A, Kuipers, J, Langenegger, U, Lecomte, P, Lejeune, E, Leshev, G, Lesmond, C, List, B, Luckey, P D, Lustermann, W, Maillefaud, J D, Marchica, C, Maurisset, A, Meier, B, Milenovic, P, Milesi, M, Moortgat, F, Nanov, I, Nardulli, A, Nessi-Tedaldi, F, Panev, B, Pape, L, Pauss, F, Petrov, E, Petrov, G, Peynekov, M M, Pitzl, D, Punz, T, Riboni, P
Published in Journal of Instrumentation (2008)
Get additional information online
E-Article