1
9
by Achasov, M.N., Akhmetshin, R.R., Anisenkov, A.V., Aulchenko, V.M., Banzarov, V.S., Barkov, L.M., Barnyakov, A.Yu., Bashtovoy, N.S., Beloborodov, K.I., Berdyugin, A.V., Berkaev, D.E., Bogdanchikov, A.G., Bondar, A.E., Botov, A.A., Bragin, A.V., Dimova, A.V., Druzhinin, V.P., Eidelman, S.I., Epifanov, D.A., Epshteyn, L.B., Erofeev, A.L., Fedotovich, G.V., Gayazov, S.E., Golubev, V.B., Grebenuk, A.A., Grevtsov, K.A., Grigoriev, D.N., Gromov, E.M., Ignatov, F.V., Kardapoltsev, L.V., Karpov, S.V., Kazanin, V.F., Kharlamov, A.G., Khazin, B.I., Kirpotin, A.N., Koop, I.A., Korol, A.A., Koshuba, S.V., Kovalenko, O.A., Kovrizhin, D.P., Kozyrev, A.N., Kozyrev, E.A., Krokovny, P.P., Kupich, A.S., Kuzmenko, A.E., Kuzmin, A.S., Logashenko, I.B., Lukin, P.A., Lysenko, A.P., Martin, K.A., Mikhailov, K.Yu., Obrazovsky, A.E., Okhapkin, V.S., Otboev, A.V., Pakhtusova, E.V., Perevedentsev, E.A., Pestov, Yu.N., Popov, A.S., Popov, Yu.S., Razuvaev, G.P., Rogovsky, Yu.A., Romanov, A.L., Ruban, A.A., Ryskulov, N.M., Ryzhenenkov, A.E., Serednyakov, S.I., Shatunov, P.Yu., Shatunov, Yu.M., Shebalin, V.E., Shemyakin, D.N., Shtol, D.A., Shwartz, B.A., Shwartz, D.B., Sibidanov, A.L., Silagadze, Z.K., Solodov, E.P., Surin, I.K., Talyshev, A.A., Titov, V.M., Vasiljev, A.V., Vorobiov, A.I., Yudin, Yu.V., Zemlyansky, I.M., Zharinov, Yu.M.
Published in EPJ Web of Conferences (2014)
Get additional information online
E-Article
10
by ACHASOV, M. N., AKHMETSHIN, R. R., ANISENKOV, A. V., AULCHENKO, V. M., BANZAROV, V. S., BARKOV, L. M., BARNYAKOV, A. YU., BASHTOVOY, N. S., BELOBORODOV, K. I., BERDYUGIN, A. V., BERKAEV, D. E., BOGDANCHIKOV, A. G., BONDAR, A. E., BOTOV, A. A., BRAGIN, A. V., DIMOVA, T. V., DRUZHININ, V. P., EIDELMAN, S. I., EPIFANOV, D. A., EPSHTEYN, L. B., EROFEEV, A. L., FEDOTOVICH, G. V., GAYAZOV, S. E., GOLUBEV, V. B., GREBENUK, A. A., GREVTSOV, K. A., GRIGORIEV, D. N., GROMOV, E. M., IGNATOV, F. V., KARDAPOLTSEV, L. V., KARPOV, S. V., KAZANIN, V. F., KHARLAMOV, A. G., KHAZIN, B. I., KIRPOTIN, A. N., KOOP, I. A., KOROL, A. A., KOSHUBA, S. V., KOVALENKO, O. A., KOVRIZHIN, D. P., KOZYREV, A. N., KOZYREV, E. A., KROKOVNY, P. P., KUPICH, A. S., KUZMENKO, A. E., KUZMIN, A. S., LOGASHENKO, I. B., LUKIN, P. A., LYSENKO, A. P., MARTIN, K. A., MIKHAILOV, K. YU., OBRAZOVSKY, A. E., OKHAPKIN, V. S., PAKHTUSOVA, E. V., PEREVEDENTSEV, E. A., PESTOV, YU. N., POPOV, A. S., POPOV, YU. S., RAZUVAEV, G. P., ROGOVSKY, YU. A., ROMANOV, A. L., RUBAN, A. A., RYSKULOV, N. M., RYZHENENKOV, A. E., SEREDNYAKOV, S. I., SHATUNOV, P. YU., SHATUNOV, YU. M., SHEBALIN, V. E., SHEMYAKIN, D. N., SHTOL, D. A., SHWARTZ, B. A., SIBIDANOV, A. L., SILAGADZE, Z. K., SOLODOV, E. P., SURIN, I. K., TALYSHEV, A. A., TITOV, V. M., VASILJEV, A. V., VOROBIOV, A. I., YUDIN, YU. V., ZEMLYANSKY, I. M., ZHARINOV, YU. M.
Published in International Journal of Modern Physics: Conference Series (2014)
Get additional information online
E-Article