1
by Adamovich, M.I., Aggarwal, M.M., Alexandrov, Y.A., Amirikas, R., Andreeva, N.P., Anzon, Z.V., Avetyan, F.A., Badyal, S.K., Bakich, A.M., Basova, E.S., Bhalla, K.B., Bhasin, A., Bhatia, V.S., Bogdanov, V.G., Bradnova, V., Bubnov, V.I., Cai, X., Chasnikov, I.Y., Chen, G.M., Chernova, L.P., Chernyavski, M.M., Dhamija, S., El Chenawi, K., Eligbaeva, G.Z., Eremenko, L.E., Felea, D., Feng, S.W., Gaitinov, A.S., Ganssauge, E., Garpman, S., Gerassimov, S.G., Gheata, A., Gheata, M., Grote, J., Gulamov, K.G., Gupta, S.K., Gupta, V.K., Haiduc, M., Hasegan, D., Henjes, U., Jakobsson, B., Just, L., Kalyachkina, G.S., Kanygina, E.K., Karabova, M., Kharlamov, S.P., Kim, Y.C., Kovalenko, A.D., Krasnov, S.A., Kumar, V., Larionova, V.G., Lee, C.G., Li, Y.X., Liu, L.S., Liu, Z.G., Lokanathan, S., Lord, J.J., Lukicheva, N.S., Lu, Y., Luo, S.B., Mangotra, L., Manhas, I., Marutyan, N.A., Maslennikova, N.V., Mittra, I.S., Musaeva, A.K., Nasyrov, S.Z., Navotny, V.S., Nystrand, J., Orlova, G.I., Otterlund, I., Pavukova, A., Peak, L.S., Peresadko, N.G., Petrov, N.V., Plyushchev, V.A., Qian, W.Y., Qin, Y.M., Raniwala, R., Rao, N.K., Rhee, J-T., Roeper, M., Rusakova, V.V., Saidkhanov, N., Salmanova, N.A., Sarkisova, L.G., Sarkisyan, V.R., Seitimbetov, A.M., Sethi, R., Shakhova, C.I., Singh, B., Skelding, D., Söderström, K., Stenlund, E., Svechnikova, L.N., Svensson, T., Tawfik, A.M., Tothova, M., Tretyakova, M.I., Trofimova, T.P., Tuleeva, U.I., Tursunov, B.P., Vashist, V., Vokal, S., Vrlakova, J., Wang, H.Q., Wang, S.H., Wang, X.R., Weng, Z.Q., Wilkes, R.J., Yang, C.B., Yin, Z.B., Yu, L.Z., Zhang, D.H., Zheng, P.Y., Zhokhova, S.I., Zhou, D.C.
Published in Physics Letters B (1997)
Get additional information online
E-Article