1
2
published 1981
Previous Title: ...Nihon-kōrudo-chēn-kenkyūkai (Tokio) Kōrudo-chēn-kenkyū...
34, kostenfrei, Verlag
34, EZB
Electronic Journal
3
published 1975
New Title: ...Nihon-kōrudo-chēn-kenkyūkai (Tokio) Journal of Japanese Institute of Cold Chain...
34, kostenfrei, Verlag
34, EZB
Electronic Journal
9
12
14
17
18
20
by Chen, Jia
published 2018
Kostenfrei
Kostenfrei
E-Book