242
by Matsuo, Eiichi, Furuno, Yukihiro, Komatsu, Akio, Maekawa, Suguru, Murata, Kenichiroh, Kikuchi, Taiyou, SHIODA, Seiji, NAKAI, Yasumitsu, Yamashita, Shuji, NAGATA, H., TAKEKOSHI, S., HASEGAWA, H., ITOH, J., YAMAMOTO, Y., WATANABE, K., FUSHIKI, Shinji, KINOSHITA, Chikako, NAGATA, Akihiro, MAEDA, Toshihiro, TOKUNAGA, Yoshimitsu, MATSUMURA, Hitoshi, KITAHAMA, Kunio, SETO-OHSHIMA, Akiko, KAWAMURA, Noriko, TSUCHIHASHI, Yasunari, MATSUMOTO, Takahiro, MITSUFUJI, Shoji, TOKITA, Kazuhiko, MARUYAMA, Kyohei, KODAMA, Tadashi, ISEKI, Shoichi, MABUCHI, Yoshio, MARUYAMA, Hiromichi, SAKUMA, Eisuke, SOJI, Tsuyoshi, OKADA, Teruhiko, KOBAYASHI, Toshihiro, ZINCHUK, Vadium S, SEGUCHI, Harumichi, DAIMON, Tateo, OGUNI, Masami, SETOGAWA, Tomoichi, SEMBA, Reiji, NOGUCHI, Tetsuya, KATOU, Katsuaki, SASANO, Hironobu, KIKUCHI, Akihiko, NAGURA, Hiroshi, Tsuyama, S, Yang, D-H, Ohmori, J, Ge, Y-B, Murata, F, FUJIMOTO, Toyoshi, UNE, Tomoko, SHIOYA, Mariko, KOGO, Hiroshi, YOKOTA, Sadaki, KURONO, Chieko, MABUCHI, Yoshio, SAKUMA, Eisuke, SOJI, Tsuyoshi, WATABIKI, Toshimitsu, YOSHIDA, Manabu, OKII, Yutaka, YOSHIMURA, Sumitaka, TOKIYASU, Takuma, AKANE, Atsushi, INOUE, Satoko, NAITO, Ichiro, SENO, Satimaru, MAKIDONO, Chiho, NAITO, Ichiro, INOUE, Satoko, TOKUNAGA, Yoshimitsu, TOKUNAGA, Shoko, IMAI, Shinji, MAEDA, Toshihiro, Kawai, Norio, INOKUCHI, Tetsuo, KONDO, Teruyoshi, OHTA, Keisuke, ANNOH, Hiromichi, ISHIBASHI, Yoshihiro, Yasuda, Masanori, Okabe, Tsuyoshi, Takekoshi, Susumu, Hasegawa, Hideaki, Itoh, Johbu, Osamura, Yoshiyuki, Watanabe, Keiichi, TAIUZAWA, Toshihiro, SAITO, Takuma, YASHIRO, Takashi
Published in Acta Histochemica et Cytochemica (1998)
Get additional information online
E-Article
243
by Zhou, Xinhua, Kudo, Akihiko, Kawakami, Hayato, Hirano, Hiroshi, FAYED, M.H., MAKITA, T., SUZAKI, Etsuko, KATAOKA, Katsuko, Katsumata, Osamu, Fujimoto, Kazushi, Yamashina, Shohei, USUDA, Nobuteru, JOHKURA, Kohhei, SUGANUMA, Tatsuo, SAWAGUCHI, Akira, NAGAIKE, Ryoko, KAWANO, Jun-ichi, OINUMA, Tsutomu, Izumi, Shin-ichi, Iwamoto, Michiko, Shin, Masashi, Nakano, Paul K., Ueda, Tadashi, Ishikawa, Yoshimaro, Kubo, Eri, Miyoshi, Norio, Fukuda, Masaru, Akagi, Yoshio, Miki, H., Nakajima, M., Yuge, K., Taomoto, M., Tsubura, A., Shikata, N., Senzaki, H., MASUDA, Atsushi, NAGAOKA, Takanori, OYAMADA, Masahito, TAKAMATSU, Tetsuro, Furuta, Hirokazu, Hata, Yoshinobu, Yokoyama, Keiichi, Takamatsu, Tetsuro, Itoh, J., Takumi, I., Kawai, K., Serizawa, A., Sanno, N., Teramoto, A., Osamura, R.Y., MATSUTA, Morimasa, MATSUTA, Mayumi, I, Nishiya, TAKAHASHI, Satoru, KAWABE, Kazuki, LIEBER, Michael M., JENKINS, Robert B, SASANO, HIRONOBU, IINO, KAZUMI, SUZUKI, TAKASHI, NAGURA, HIROSHI, Ge, Y-B, Ohmori, J., Tsuyama, S., Yang, D-H, Murata, F., JOHKURA, Kohei, LIANG, Yan, MATSUI, Toshifumi, NAKAZAWA, Ayami, HIGUCHI, Susumu, MATSUSHITA, Yukio, Naritaka, Heiji, Kameya, Toru, Sato, Yuichi, Inoue, Hiroshi, Otani, Mitsuhiro, Kawase, Takeshi, KUROOKA, Yuji, NASU, Kimio, KAMEYAMA, Shuji, MORIYAMA, Nobuo, YANO, Junichi, TSUJIMOTO, Gozo, Matsushita, Tsutomu, Oyamada, Masahito, YAMAMOTO, Hitoshi, MATSUURA, Junko, NOMURA, Takako, SASAKI, Junzo, NAWA, Tokio, KITAZAWA, Riko, KITAZAWA, Sohei, KASIMOTO, Hideyoshi, MAEDA, Sakan, WATANABE, Jun, Mino, Kazuto, KONDO, Kazumasa, KANAMURA, Shinsuke, Ueki, Tetsuo, Takeuchi, Takumi, Nishimatsu, Hiroaki, Kajiwara, Takahiro, Moriyama, Nobuo, Kawabe, Kazuki, Tominaga, Takashi, Kobayashi, Ken-ichiro, Minei, Sadatugu, Okada, Yasuhiro, Yamanaka, Yataro, Ichinose, Taketo, Hachiya, Takahiko, Hirano, Daisaku, Ishida, Hajime, Okada, Kiyoki, HASEGAWA, Hideaki, WATANABE, Keiichi, ITOH, J., HASEGAWA, H., UMEMURA, S., YASUDA, M., TAKEKOSHI, S., OSAMURA, R.Y., WATANABE, K., TAKEDA, Kazuo, HOSHI, Tatsuya, KATO, Katsuaki, OHARA, Shuichi, KONNO, Ryo, ASAKI, Shigeru, TOYOTA, Takayoshi, TATENO, Hiroo, NISHIKAWA, Sumio, SASAKI, Fumie, Ito, Yuko, Matsumoto, Kenji, Daikoku, Eriko, Otsuki, Yoshinori, SANO, Makoto, UMEZAWA, Akihiro, ABE, Hitoshi, FUKUMA, Mariko, SUZUKI, Atsushi, ANDO, Takashi, HATA, Jun-ichi
Published in Acta Histochemica et Cytochemica (1998)
Get additional information online
E-Article
244
by Einert, T. R., Schmidt, G., Binnig, G., Balacescu, O., Balacescu, L., Rus, M., Buiga, R., Tudoran, O., Todor, N., Nagy, V., Irimie, A., Neagoe, I., Yacobi, R., Ustaev, E., Berger, R. R., Barshack, I., Kaur, K., Henderson, S., Cutts, A., Domingo, E., Woods, J., Motley, C., Dougherty, B., Middleton, M., Hassan, B., Wang, Y., Beasley, E., Naley, M., Schuh, A., Tomlinson, I., Taylor, J., Planchard, D., Lueza, B., Rahal, A., Lacroix, L., Ngocamus, M., Auger, N., Saulnier, P., Dorfmuller, P., Le Chevalier, T., Celebic, A., Pignon, J. P., Soria, J. C., Besse, B., Sun, Y. H., Wang, R., Li, C. G., Pan, Y. J., Chen, H. Q., Chouchane, L., Shan, J., Kizhakayil, D., Aigha, I., Dsouza, S., Noureddine, B., Gabbouj, S., Mathew, R., Hassen, E., Chouchane, L., Shan, S., al-Rumaihi, K., al-Bozom, I., al-Said, S., Rabah, D., Farhat, K., Kizhakayil, D., Aigha, I., Jakobsen Falk, I. A., Green, K. H. Z., Lotfi, K., Fyrberg, A., Pejovic, T., Li, H., Mhawech-Fauceglia, P., Hoatlin, M., Guo, M. G., Huang, M., Ge, Y., Hess, K., Wei, C., Zhang, W., Bogush, T. A., Dudko, E. A., Nureev, M. V., Kamensky, A. A., Polotsky, B. E., Tjulandin, S. A., Davydov, M. I., Caballero, M., Hasmats, J., Green, H., Quanz, M., Buhler, C., Sun, J. S., Dutreix, M., Cebotaru, C. L., Buiga, R., Placintar, A. N., Ghilezan, N., Balogh, Z. B., Reiniger, L., Rajnai, H., Csomor, J., Szepesi, A., Balogh, A., Deak, L., Gagyi, E., Bodor, C., Matolcsy, A., Bozhenko, V. K., Rozhkova, N. I., Kudinova, E. A., Bliznyukov, O. P., Vaskevich, E. N., Trotsenko, I. D., Bozhenko, V. K., Rozhkova, N. I., Kharchenko, N. V., Kudinova, E. A., Bliznyukov, O. P., Kiandarian, I. V., Trotsenko, I. D., Pulito, C., Terrenato, I., Sacconi, A., Biagioni, F., Mottolese, M., Blandino, G., Muti, P., Falvo, E., Strano, S., Mori, F., Sacconi, A., Ganci, F., Covello, R., Zoccali, C., Biagini, R., Blandino, G., Strano, S., Palmer, G. A., Wegdam, W., Meijer, D., Kramer, G., Langridge, J., Moerland, P. D., de Jong, S. M., Vissers, J. P., Kenter, G. G., Buist, M. R., Aerts, J. M. F. G., Milione, M., de Braud, F., Buzzoni, R., Pusceddu, S., Mazzaferro, V., Damato, A., Pelosi, G., Garassino, M., de Braud, F., Broggini, M., Marabese, M., Veronese, S., Ganzinelli, M., Martelli, O., Ganci, F., Bossel, N., Sacconi, A., Fontemaggi, G., Manciocco, V., Sperduti, I., Falvo, E., Strigari, L., Covello, R., Muti, P., Strano, S., Spriano, G., Domany, E., Blandino, G., Donzelli, S., Sacconi, A., Bellissimo, T., Alessandrini, G., Strano, S., Carosi, M. A., Pescarmona, E., Facciolo, F., Telera, S., Pompili, A., Blandino, G., de Vriendt, V., de Roock, W., di Narzo, A. F., Tian, S., Biesmans, B., Jacobs, B., de Schutter, J., Budzinska, E., Sagaert, X., Delorenzi, M., Simon, I., Tejpar, S., Zhu, Y., Wang, H. K., Ye, D. W., Denisov, E., Tsyganov, M., Tashireva, L., Zavyalova, M., Perelmuter, V., Cherdyntseva, N., Kim, Y. C., Jang, T., Oh, I. J., Kim, K. S., Ban, H., Na, K. J., Ahn, S. J., Kang, H., Kim, W. J., Park, C., Abousamra, N. K., El-Din, M. S., Azmy, E. A.
Published in Annals of Oncology (2012)
Get additional information online
E-Article
245
by Liu, Y., Sullivan, C., Fang, G., Cox, A., Li, X., Jin, Y., Zhang, C., Xu, H., Xue, S., Wang, Y., Hou, Y., Kong, Y., Xu, Y., Li, S., Ye, N., Qi, Y., Liang, G., Xiao, Z., Qian, G., Zhao, Y., Luo, S., Ou, R., Gao, J., Qiu, Z., Luo, J., Chen, J., Yang, L., Shu, W., Cao, J., Yan, C., Zhang, G., Gan, T., Zeng, Q., Shao, Z., Duerksen-Hughes, P. J., YANG, J., Wu, H., Wu, Y., Lu, J., Yang, J., Ye, J., Lu, J., Tang, Q., Wu, Y., Zhang, G., Zhu, X., Yang, J., Zhang, J., Zheng, Y., Yang, J., Zhu, X., Zhang, J., Zheng, Y., Yang, J., Zhu, X., Zhang, J., Wei, Q., Zheng, Y., Yang, J., Zhu, X., Chi, L., Chen, Z., Lu, J., Yang, X., Yang, J., Tang, Q., Wu, Y., Lu, J., Gan, T., Hu, H., Yang, J., Wei, Q., Zhang, J., Sun, X., Xu, Y., Yang, G., Gu, X., Zhang, Y., Zheng, Y., Yang, J., Zhu, X., Gan, T., Wu, Y., Lu, J., Xiao, S., Hu, H., Yang, J., Wu, W., Yan, C., Gan, T., Chen, Z., Lu, X., Duerksen-Hughes, P. J., Zhu, X., Yang, J., Wu, Y., Tang, Q., Lu, J., Gan, T., Hu, H., Yang, J., Guo, Y., Zheng, Y., Zhang, J., Yang, J., Zhu, X., Xu, Y., Guo, Y., Yang, J., Yang, G., Wei, Q., Zheng, Y., Yang, J., Zhu, X., Gan, T., Xiao, S., Wu, Y., Lu, J., Hu, H., Yang, J., Yang, G., Xu, Y., Wei, Q., Zheng, Y., Yang, J., Zhu, X., Wei, Q., Zhang, J., Gu, X., Xu, Y., Yang, G., Sun, X., Zhang, Y., Zheng, Y., Yang, J., Zhu, X., Kang, F., Wang, Y., Song, G., Wang, M., Jiang, J., Kuang, X., Qin, J., Ou, B., Li, H., You, C., Cao, W., Huang, L., Huang, Y., Zhang, Z., Byeon, S. E., Yu, T., Lee, J., Sung, G. H., Kim, T. W., Park, H. J., Cho, J. Y., Yu, T., Lee, Y. G., Byeon, S. E., Shen, T., Kim, M. H., Yoo, D. S., Cho, J. Y., Yu, M., Chen, R., Cai, D., Jia, Z., Zhang, X., Li, Y., Yang, H., Cao, J., Meng, G., Xu, L., Liang, J., Xu, L., Zhang, Y., Xu, L., Li, T., Xu, L., Liang, G., Shao, Y., Zhu, Y., Xiao, Z., Ruan, Q., Wang, Y., Pan, C., Shen, X., Kuang, Z., Wu, L., Lai, X., Deng, Z., Lu, G., Zhang, S., Qiao, Q., Shen, L., Li, M., Xu, D., Gao, F., Wang, Y., Lou, Y., Ruan, Q., Tu, W., Lv, S., Pan, C., Deng, Z., Zhu, Y., Li, J., Li, H., Zhou, Y., Yang, H., Zhou, Z., Hui, A., Cui, Z., Cao, J., Li, Y., Jiang, Z., Xu, L., Yao, H., Guo, J., Ding, X., Lin, X., Ling, C., Zheng, S., Jiang, D., Ge, J., Liu, F., Wu, J., Lou, Y., Ruan, Q., Xie, A., Yang, Y., Cui, S., Wang, Y., Lou, Y., Deng, Z., Gao, F., Xie, A., Guo, F., Ruan, Q., Yang, Y., Wang, Y., Qi, Y., Guo, X., Cui, L., Shi, Z., Wu, T., Shan, Y., Ge, Y., Shan, J., Wang, H., Song, M., Ning, A., Li, Y., Fang, S., Cui, a. B., Wang, Z., Liu, N., Wang, Z., Liu, N., Wu, J., Liu, F., Ruan, Q., Xie, A., Lou, Y., Cui, S., Deng, J., Yang, Y., Wang, Y., Xu, F., Liu, J., Zhang, S., Zheng, S., Yuan, X., Zhai, Y., Cao, J., Zhang, X., Yu, L., Zhou, G., He, F., Zhang, S., Zhang, L., Yu, H., Dong, Y., Lai, H., Zhang, X., Ma, Z., Zheng, S., Jiang, D., Ge, J., Li, H., Zheng, S., Jiang, D., Ge, J., Jiang, D., Ge, J., Zheng, S., Zhao, J., Zheng, S., Zhao, J., Jiang, D., Zhong, Z., Chen, X., Zhou, K., Wu, T., Cui, L., Wang, Y., Chen, Z., Chen, G., Luo, J., Zhao, W., Yang, J., Wu, X., Li, D., Liu, Z., Qian, Q., Zhang, Y., Zeng, L., Guo, J., Guo, G., Chen, S., Tian, D., Zhang, J., He, Y., Chen, X., Lan, Y., Wen, F., Zhou, S., Chen, M., Huang, Z., Huang, Y., Yuan, F., Dai, Z., Hu, Y., Peng, W., Yuan, K., Cui, J., Liang, T., Li, W., Wang, G., Zhang, X., Fang, X., Wang, D., Yun, H., Chen, Y., Feng, Q., Hu, X., Le, G., Wen, L., Gao, P., Zhai, F., Zheng, J., Gao, P., Zhai, F., Zheng, J., Guo, F., Lou, Y., Li, G., Wang, Y., Yang, J., Huang, Y., Wang, M., Du, Z., He, C., Liu, M., Gao, X., Zhou, L., Sun, M., Zheng, S., Li, H., Jiang, D., Ge, J., Ye, N., Li, S., Liang, G., Xiao, Z., Wen, T., Zeng, J., Wang, Y., Ruan, Q., Lou, Y., Wang, M., Ying, G., Deng, H., Wei, Y., Li, Y., Yao, Y., Ma, G., Li, M., Wang, Y., Mu, W., Xu, P., Liu, D., Jiang, S., Xiao, F., Na, X., Zang, L., Wu, X., Pan, C., Wang, Y., Kuang, Z., lou, Y., Ruan, Q., Xie, A., Gao, F., Shen, X., Lai, X., Tu, W., Deng, Z., Xie, A., Deng, Z., Hu, Y., Lou, Y., Tu, W., Wu, L., Wang, Y., Zhang, J., Huang, J., Xu, Z., Ding, F., He, Z., Chen, Y., Li, M., Li, L., Mao, J., Wang, L., Tao, Y., Wang, L., Wang, B., Feng, N., Xie, A., Lou, Y., Ruan, Q., Guo, F., Wang, Y., Lv, G., Zhao, L., Zhang, A., Yu, X., Lu, Y., Chen, Y., Yu, C., Pan, X., Zhang, Y., Yang, Y., Song, T., Xu, J., Chen, Y., Chen, Y., Li, L., Li, D., Chen, L., Wu, X., Zhao, L., Wang, F., Yang, H., Li, P., Li, X., Liu, Y., Liu, Q., He, F., Wang, T., Xiang, S., Su, S., Zhang, J., Liu, Y., Luo, S., Shen, L., Li, J., Xu, L., Bian, T., Chen, S., Qiu, F., Bi, S., Shi, Q., Gao, Z., Xie, F., Gu, Y.-p., Yang, T., Huang, L., Qian, Q., Qiu, Y., Zheng, S., Jiang, D., Ge, J., Li, H., Dou, X., Yu, Y., Zhang, S., Hu, Y., Ren, X., Wang, H., Ma, Y., Wang, L., Shen, Y., Oka, K., Zhang, Z., Zhang, Y., Hu, Y., Wang, H., Shen, Y., Wang, L., Oka, K., Zhang, Z., Zhang, Y., Tang, L., Zhang, Y., Li, D., Wang, S., Li, G., Wang, Y., Yao, H., Chen, S., Wang, W.
Published in Acta Biochimica et Biophysica Sinica (2010)
Get additional information online
E-Article