1
by Matsuo, Eiichi, Furuno, Yukihiro, Komatsu, Akio, Maekawa, Suguru, Murata, Kenichiroh, Kikuchi, Taiyou, SHIODA, Seiji, NAKAI, Yasumitsu, Yamashita, Shuji, NAGATA, H., TAKEKOSHI, S., HASEGAWA, H., ITOH, J., YAMAMOTO, Y., WATANABE, K., FUSHIKI, Shinji, KINOSHITA, Chikako, NAGATA, Akihiro, MAEDA, Toshihiro, TOKUNAGA, Yoshimitsu, MATSUMURA, Hitoshi, KITAHAMA, Kunio, SETO-OHSHIMA, Akiko, KAWAMURA, Noriko, TSUCHIHASHI, Yasunari, MATSUMOTO, Takahiro, MITSUFUJI, Shoji, TOKITA, Kazuhiko, MARUYAMA, Kyohei, KODAMA, Tadashi, ISEKI, Shoichi, MABUCHI, Yoshio, MARUYAMA, Hiromichi, SAKUMA, Eisuke, SOJI, Tsuyoshi, OKADA, Teruhiko, KOBAYASHI, Toshihiro, ZINCHUK, Vadium S, SEGUCHI, Harumichi, DAIMON, Tateo, OGUNI, Masami, SETOGAWA, Tomoichi, SEMBA, Reiji, NOGUCHI, Tetsuya, KATOU, Katsuaki, SASANO, Hironobu, KIKUCHI, Akihiko, NAGURA, Hiroshi, Tsuyama, S, Yang, D-H, Ohmori, J, Ge, Y-B, Murata, F, FUJIMOTO, Toyoshi, UNE, Tomoko, SHIOYA, Mariko, KOGO, Hiroshi, YOKOTA, Sadaki, KURONO, Chieko, MABUCHI, Yoshio, SAKUMA, Eisuke, SOJI, Tsuyoshi, WATABIKI, Toshimitsu, YOSHIDA, Manabu, OKII, Yutaka, YOSHIMURA, Sumitaka, TOKIYASU, Takuma, AKANE, Atsushi, INOUE, Satoko, NAITO, Ichiro, SENO, Satimaru, MAKIDONO, Chiho, NAITO, Ichiro, INOUE, Satoko, TOKUNAGA, Yoshimitsu, TOKUNAGA, Shoko, IMAI, Shinji, MAEDA, Toshihiro, Kawai, Norio, INOKUCHI, Tetsuo, KONDO, Teruyoshi, OHTA, Keisuke, ANNOH, Hiromichi, ISHIBASHI, Yoshihiro, Yasuda, Masanori, Okabe, Tsuyoshi, Takekoshi, Susumu, Hasegawa, Hideaki, Itoh, Johbu, Osamura, Yoshiyuki, Watanabe, Keiichi, TAIUZAWA, Toshihiro, SAITO, Takuma, YASHIRO, Takashi
Published in Acta Histochemica et Cytochemica (1998)
Get additional information online
E-Article
2
by Zhou, Xinhua, Kudo, Akihiko, Kawakami, Hayato, Hirano, Hiroshi, FAYED, M.H., MAKITA, T., SUZAKI, Etsuko, KATAOKA, Katsuko, Katsumata, Osamu, Fujimoto, Kazushi, Yamashina, Shohei, USUDA, Nobuteru, JOHKURA, Kohhei, SUGANUMA, Tatsuo, SAWAGUCHI, Akira, NAGAIKE, Ryoko, KAWANO, Jun-ichi, OINUMA, Tsutomu, Izumi, Shin-ichi, Iwamoto, Michiko, Shin, Masashi, Nakano, Paul K., Ueda, Tadashi, Ishikawa, Yoshimaro, Kubo, Eri, Miyoshi, Norio, Fukuda, Masaru, Akagi, Yoshio, Miki, H., Nakajima, M., Yuge, K., Taomoto, M., Tsubura, A., Shikata, N., Senzaki, H., MASUDA, Atsushi, NAGAOKA, Takanori, OYAMADA, Masahito, TAKAMATSU, Tetsuro, Furuta, Hirokazu, Hata, Yoshinobu, Yokoyama, Keiichi, Takamatsu, Tetsuro, Itoh, J., Takumi, I., Kawai, K., Serizawa, A., Sanno, N., Teramoto, A., Osamura, R.Y., MATSUTA, Morimasa, MATSUTA, Mayumi, I, Nishiya, TAKAHASHI, Satoru, KAWABE, Kazuki, LIEBER, Michael M., JENKINS, Robert B, SASANO, HIRONOBU, IINO, KAZUMI, SUZUKI, TAKASHI, NAGURA, HIROSHI, Ge, Y-B, Ohmori, J., Tsuyama, S., Yang, D-H, Murata, F., JOHKURA, Kohei, LIANG, Yan, MATSUI, Toshifumi, NAKAZAWA, Ayami, HIGUCHI, Susumu, MATSUSHITA, Yukio, Naritaka, Heiji, Kameya, Toru, Sato, Yuichi, Inoue, Hiroshi, Otani, Mitsuhiro, Kawase, Takeshi, KUROOKA, Yuji, NASU, Kimio, KAMEYAMA, Shuji, MORIYAMA, Nobuo, YANO, Junichi, TSUJIMOTO, Gozo, Matsushita, Tsutomu, Oyamada, Masahito, YAMAMOTO, Hitoshi, MATSUURA, Junko, NOMURA, Takako, SASAKI, Junzo, NAWA, Tokio, KITAZAWA, Riko, KITAZAWA, Sohei, KASIMOTO, Hideyoshi, MAEDA, Sakan, WATANABE, Jun, Mino, Kazuto, KONDO, Kazumasa, KANAMURA, Shinsuke, Ueki, Tetsuo, Takeuchi, Takumi, Nishimatsu, Hiroaki, Kajiwara, Takahiro, Moriyama, Nobuo, Kawabe, Kazuki, Tominaga, Takashi, Kobayashi, Ken-ichiro, Minei, Sadatugu, Okada, Yasuhiro, Yamanaka, Yataro, Ichinose, Taketo, Hachiya, Takahiko, Hirano, Daisaku, Ishida, Hajime, Okada, Kiyoki, HASEGAWA, Hideaki, WATANABE, Keiichi, ITOH, J., HASEGAWA, H., UMEMURA, S., YASUDA, M., TAKEKOSHI, S., OSAMURA, R.Y., WATANABE, K., TAKEDA, Kazuo, HOSHI, Tatsuya, KATO, Katsuaki, OHARA, Shuichi, KONNO, Ryo, ASAKI, Shigeru, TOYOTA, Takayoshi, TATENO, Hiroo, NISHIKAWA, Sumio, SASAKI, Fumie, Ito, Yuko, Matsumoto, Kenji, Daikoku, Eriko, Otsuki, Yoshinori, SANO, Makoto, UMEZAWA, Akihiro, ABE, Hitoshi, FUKUMA, Mariko, SUZUKI, Atsushi, ANDO, Takashi, HATA, Jun-ichi
Published in Acta Histochemica et Cytochemica (1998)
Get additional information online
E-Article